O meni

Sem izredna profesorica za pravo Evropske unije na Pravni fakulteti Univerze v Maastrichtu, kjer predavam različne predmete s področja prava EU in se posvečam znanstveno-raziskovalnemu delu na tem področju. V letih 2007-2013 sem bila zaposlena kot pravna svetovalka na Sodišču Evropske unije v kabinetih dveh slovenskih članov tega sodišča, najprej generalne pravobranilke prof. dr. Verice Trstenjak in nato sodnika dr. Marka Ilešiča. Z evropskim pravom sem se začela ukvarjati že v študentskih letih na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem diplomirala z odliko in nato leta 2007 s tega področja tudi doktorirala. Istega leta sem prejela nagrado ‘Mlada pravnica leta’ Zveze društev pravnikov Slovenije. Magistrski študij sem dokončala na New York Univerisity v ZDA in se strokovno izpopolnjevala na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah, kjer sem po uspešno opravljenem izpitu prejela prestižno diplomo Akademije evropskega prava. Krajši čas sem bila zaposlena tudi kot pravnica lingvistka na Sodišču EU in delovala kot pripravnica na tem sodišču.

Sem soavtorica monografije Pravo EU: Ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU, ki je ena ključnih knjig s področja prava EU v slovenskem prostoru. Sem tudi urednica dveh knjig s področja evropskega prava in avtorica monografije o pravu zunanje politike EU.

Kot gostujoča predavateljica in raziskovalka sem gostovala na številnih priznanih univerzah v Sloveniji, Evropi, ZDA in na Kitajskem, na primer University of California – Berkeley, Yale University, Autonomous University of Barcelona ter Beijing Normal University. Svoje raziskovalno delo na področju prava Evropske unije redno objavljam v vodilnih mednarodnih in domačih revijah kot so European Constitutional Law Review, German Law Journal, International Journal of Law and Information Technology ter Podjetje in delo.

Poleg materinščine aktivno govorim angleški, francoski, nemški in nizozemski jezik. V prostem času rada preživljam čas v družinskem krogu, zahajam v opero in smučam.