Skip to main content
Interviews and commentaries

Statement for talk show ‘Moje mnenje: Digitalna prihodnost je tu. Ali smo pripravljeni nanjo?’ RTV Slovenia, 4 March 2020