Skip to main content
2024–

Svetovna mreža Univerze v Ljubljani, članica

2021–

Maastricht Centre for European Law, zaslužna članica

2021–

Maastricht European Centre on Privacy and Cybersecurity, gostujoča članica

2019–

Maastricht Law and Tech Lab, članica

2019–

Pravniško društvo v Mariboru, članica

2013 - 2019

Evropski pravni inštitut (ELI), voljena članica Sveta in članica Odbora za članstvo

2017 – 2019

Delovna skupina za pripravo magistrskega študija Advanced Master in Privacy, Cybersecurity, Data Management and Leadership, Maastricht European Centre on Privacy and Cybersecurity, članica

2018 – 2020

Izpitni odbor, Pravna fakulteta, Univerza v Maastrichtu, članica

2010–2017

Society of European Contract Law (SECOLA), članica

2017 – 2021

Maastricht Centre for European Law, pomočnica direktorjev

2016 – 2021

Maastricht European Centre on Privacy and Cybersecurity, članica

2005 – 2015

University Association for Contemporary European Studies (UACES), članica

2011 –

Evropski pravni inštitut (ELI), članica

2008 –

Društvo ‘Friends of the Hamburg Max-Planck Institute for Comparative and International Private Law’, članica

2007 –

Slovensko društvo za evropsko pravo, članica

2019–

EU Law Live, članica uredniškega odbora

2015–

European Data Protection Law Review, urednica

2010–2017

European Journal of Consumer Law, članica uredniškega odbora