Kontakt

Na vprašanja vam z veseljem odgovorim po e-pošti maja.brkan@maastrichtuniversity.nl

Pravna fakulteta
Univerza v Maastrichtu
P.O. Box 616
6200 MD Maastricht
Nizozemska