Skip to main content

Projekti in štipendije

Pridobitev sredstev za organizacijo seminarja ‘Empowering European citizens against fake news: towards a strong European digital democracy', Maastricht Working on Europe (v sodelovanju z: Michel Dumontier, Darian Meacham, Stelios Asteriadis, Pedro Hernandez Serrano), uporaba sredstev je bila odložena

Članica projektne skupine in vodja akademskega odbora za organizacijo seminarja Digitalisation, Ethics and EU Fundamental Rights, Jean Monnet projekt 'Innovating and transforming the European Union' (NOVA-EU), september 2019 – avgust 2021, vodja projekta: prof. dr. Andrea Ott, Pravna fakulteta, Univerza v Maastrichtu

Nacionalna poročevalka, projekt ‘Academic Network to perform research services on issues pertaining to Citizenship of the Union rights and related policies (EU-CITZEN)’, projekt financirala Evropska komisija, januar 2018 – december 2018, vodja projekta: Centre for European Policy Studies in Univerza v Maastrichtu (prof. dr. H. Schneider),

Nacionalna poročevalka, projekt ‘Competition law – comparative private enforcement and consumer redress in the EU’, projekt financiral Arts & Humanities Research Council, vodja projekta: prof. dr. Barry Rodger, Strathclyde University Law School, Združeno kraljestvo, februar 2012-november 2013

Štipendija Technology Policy Institute za pripravo publikacije za konferenco ‘Terminator or the Jetsons? The Economics and Policy Implications of Artificial Intelligence’, Technology Policy Institute, Washington, 22. februar 2018

Članica etične in pravne svetovalne skupine projekta ‘Detecting Document fraud & iDentity on the FLY’ (D4FLY), projekt financiran iz programa Obzorja 2020, september 2019 – avgust 2022, vodja projekta: Veridos GmbH, Munchen

Članica odbora (stakeholder board) projekta ‘Shaping the ethical dimensions of smart information systems – a European perspective’ (SHERPA), maj 2018-december 2021, projekt financiran iz programa Obzorja 2020, vodja projekta: De Montfort University, Leicester, Združeno kraljestvo

Štipendija YERUN za mobilnost, gostujoče raziskovanje na Universitat Autònoma de Barcelona, november 2019

Pridobitev sredstev Maastricht Working on Europe za pripravo prijave za projekt ‘Freedom of expression and ethics in the digital world: data science to the rescue?’, 2019 (sodelovanje z dr. D. Meacham, dr. S. Asteriadis, P. H. Serrano)

Pridobitev sredstev Stichting Universiteitsfonds Limburg za organizacijo konference ‘Innov-AI-tion Law for Technology 4.0’, Bruselj, 6. april 2018 (sodelovanje z dr. C. Goanta in dr. A. Ramalho)

Pridobitev sredstev Stichting Universiteitsfonds Limburg, University Association for Contemporary European Studies in Centre for European Research in Maastricht za organizacijo konference ‘The surveillance triangle: authorities, data subjects and means’, Bruselj, 25. september 2017 (sodelovanje z dr. V. Abazi in dr. F. Galli)

Pridobitev sredstev Centre for European Research in Maastricht ter Stichting Universiteitsfonds Limburg za organizacijo konference ‘Multi-Speed Europe, Differentiated Integration and The Future of the EU’, Maastricht, 12. september 2017 (sodelovanje s prof. dr. A. Ott)

Pridobitev sredstev Stichting Universiteitsfonds Limburg za organizacijo konference ‘Courts, Privacy and Data Protection in the Digital Environment’, Bruselj, 6. marec 2015 (sodelovanje z dr. E. Psychogiopoulou)