Skip to main content

Vodstvene veščine

Prepričljive vodstvene sposobnosti sem pridobila predvsem na funkciji sodnice Splošnega sodišča EU. Kot vodstveni kader sem se izpopolnjevala tudi kot pomočnica direktorjev Centra za evropsko pravo v Maastrichtu (Maastricht Centre for European Law). Skupaj z direktorjema, prof. dr. Brunom de Witte in prof. dr. Ellen Vos, sem bila pristojna za vodenje centra, zaposlovanje in usmerjanjepripravnikov ter organizacijo njihovega dela. Pri svojem akademskem delu sem pridobila tudi učinkovite organizacijske sposobnosti z organizacijo številnih seminarjev, konferenc, predavanj gostujočih profesorjev in z več uspešnimi prijavami za financiranje konferenc. V akademskem letu 2020/21 sem kot akademska direktorica vodilamagistrski program Advanced Master in Privacy, Cybersecurity, Data Management and Leadership, ki ga organizira Maastricht European Centre on Privacy and Cybersecurity. Poleg tega sem kot članica uredniškega odbora European Data Protection Law Review pristojna za urejanje sekcije revije za komentarje sodb evropskih sodišč.

Vodstvene veščine