Vodstvene veščine

Prepričljive vodstvene sposobnosti sem pridobila kot pomočnica direktorjev Centra za evropsko pravo v Maastrichtu (Maastricht Centre for European Law). Skupaj z direktorjema, prof. dr. Brunom de Witte in prof. dr. Ellen Vos, sem pristojna za vodenje centra, zaposlovanje in management pripravnikov ter organizacijo njihovega dela. Pri svojem akademskem delu sem pridobila tudi učinkovite organizacijske sposobnosti z organizacijo številnih seminarjev, konferenc, predavanj gostujočih profesorjev in več uspešnimi prijavami za financiranje konferenc. V akademskem letu 2020/21 bom kot akademska direktorica prevzela vodenje magistrskega programa Advanced Master in Privacy, Cybersecurity, Data Management and Leadership, ki ga organizira Maastricht European Centre on Privacy and Cybersecurity. Poleg tega sem tudi članica uredniškega odbora European Data Protection Law Review, kjer sem pristojna za urejanje sekcije revije za komentarje sodb evropskih sodišč.